• მისამართი: თბილისი
    დ.გურამიშვილის გამზირი 66 ა

  • ტელეფონი: 0322 622 122
    factorymegobroba@gmail.com

სილიკონური საფასადე სისტემა

მახასიათებლები: ალუმინის საფასადე პროფილი – 50მმ-დან 250მმ-მდე, ნაწრთობი მინაპაკეტი და სტრუქტურული სილიკონი.

ხუფოვანი საფასადე სისტემა

მახასიათებლები: ალუმინის საფასადე პროფილი – 50მმ-დან 250მმ-მდე, ნაწრთობი მინაპაკეტი, ალუმინის პრესის პროფილი და ალუმინის ხუფი.